Koszty prowadzenia działalności

Koszty prowadzenia działalności to koszty takie jak reklama, ale już nie koszty reprezentacyjne. Aby odróżnić te dwie kwestie posłużmy się przykładem. Kosztami reprezentacyjnymi są na przykład kolacje albo dawanie drogich prezentów i tego nie można wliczyć w koszty prowadzenia działalności, jeśli jednak dajemy naszemu klientowi drobny upominek, na którym zawarte jest logo firmy, tak jak długopis, wtedy można zakup takiego gadżetu potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu tak samo może być reklama, na przykład prasowa, internetowa, a także telewizyjna i radiowa. Kosztem uzyskania przychodu może być udział w targach branżowych. Udział w takich targach jest obwarowany stosownymi opłatami i należy właśnie na nie wziąć sobie fakturę. Jeśli chcemy wrzucić w koszty organizacje i koszty spotkania, w tym poczęstunek, obiad i alkohol , który dajemy podczas takiego spotkania, powinno to być spotkanie, na którym będziemy prezentowali nasze produkty. Nie mogą to być towarzyskie spotkania, a nawet negocjacje.