Koszty związane z prowadzeniem firmy

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można zaklasyfikować w następujący sposób: koszty zwykłej działalności operacyjnej. Są to koszty , które as sumami przeciwstawianymi przychodom ze sprzedaży. Poza tym są jeszcze koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz koszty związane z działalnością finansową, czyli koszty finansowe. Ostatni typ kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to koszty nadzwyczajne, takie jak na przykład kary umowne, kary finansowe, grzywny czy kaucji. Są to tak zwane straty nadzwyczajne. Najprostsze do rozliczenia są koszty powstały przy operacjach. Praca ludzka, zmęczenie materiału, wykorzystanie zasobów to koszty jakie ponosi się stale. Koszty można liczyć i sumować za pomocą rożnych wielkości. Na przykład może to być zliczanie ilości godzin przepracowanych przez pracowników, którzy pracują po to, abyśmy uzyskali dochód. Ilość godzin liczy się tutaj pieniężne poprzez wygrodzenie za owe godziny pracy.