Prawa pracownika w delegacji

Kiedy dieta przysługuje pracownikowi? Po pierwsze, dietę musimy wypłacić pracownikowi wtedy, kiedy wyjeżdża on w podróż do miejsca, w którym nie ma siedziby naszej firmy oraz kiedy wyjeżdża on do miejsca, które nie jest miejscem jego stałego pobytu. Nie ma więc możliwości płacenia diety pracownikowi, który wykonuje prace w miejscu oddalonym od siedziby firmy jeśli miejsce wykonywania pracy jest jednocześnie miejscem zamieszkania albo stałego pobytu owego pracownika. Diety nie musimy płacić pracownikom także wtedy, kiedy mają dzień wolny od pracy, a mimo to muszą w ten wolny dzień od pracy wracać z delegacji. Jest to mimo wszystko nie fair wobec pracowników, których wysyła się daleko od ich miejsca zamieszkania i nie płaci się im za powrót do domu z owych miejsc. Wysokość diety w podróży poza granicami naszego kraju jest różna i zależy od tego jaki to kraj i jakie są koszty utrzymania w owym kraju. Poza dietą musimy płacić pracownikowi także za koszt wynajęcia pokoju w hotelu i nie ma ten koszt nic wspólnego z żadnymi limitami.