Podatek VAT

Zwolnienie z rejestr VAT program obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy sprzedają na kwoty mniejsze niż łącznie w ciągu roku 150 tysięcy złotych. Jeśli działalność została rozpoczęta w późniejszym miesiącu roku, odlicza się proporcjonalnie ten limit za każdy miesiąc. Należy więc prowadzić dokładną ewidencję, która pozwoli nam określić moment, kiedy będzie trzeba prowadzić już ewidencję VAT. Jeśli nie jesteśmy vatowcami, musimy jednakże prowadzić ewidencję. Jest ona wprawdzie uproszczona, jednak obowiązuje nas. Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej jest obowiązkowa dla tych wszystkich, których całkowita wysokość sprzedaży przekroczyła łączną kwotę dwudziestu tysięcy złotych. Nie wlicza się w tenże limit kwoty podatku dochodowego, który został nam naliczony. Jeśli po przekroczeniu tego limitu nie zgłosisz się do urzędu skarbowego jako czynny płatnik rejestr VAT program, wtedy będziesz musiał liczyć się z tym, że jeśli urząd skarbowy samodzielnie wykryje twoją działalność, która powinna podlegać podatkowi VAT, wtedy będziesz musiał zapłacić znaczne kary finansowe na podstawie oszacowania urzędu skarbowego.