Rozliczanie podróży służbowych

Jedli dokonujesz podróży służbowych i prowadzisz jednocześnie firmę, musisz odpowiedni udokumentować to, w jaki sposób wydatki ponoszone podczas takiej podróży odnoszą się do pozyskiwania przez ciebie przychodów. Tak więc możesz odliczyć sobie od podatku dochodowego koszt w postaci paliwa do samochodu użytego podczas podróży służbowej, możesz odliczyć sobie posiłki oraz opłaty za noclegi. Przy dokumentowaniu kosztów związanych z odbyciem podróży służbowej ważne jest między innymi to, czy pracownik albo też właściciel firmy odbył ową podróż służbową poza miejsce, w którym wykonuje na co dzień pracę, czyli poza miejsce siedziby firmy, czy wypuścił się poza obręb województwa oraz to, czy wyjechał poza granice naszego kraju. Musimy wiedzieć na przykład to, że każdemu pracownikowi przysługuje dieta, która wynosi 23 zł na każdą dobę spędzoną w podroży. Taką dietę wydaje się pracownikowi niezależnie od tego czy on ją wydaje czy nie. Taką dietę zalicza się oczywiście do kosztów uzyskania przychodów.