Rzetelność prowadzenia kpir

Księgi przychodów i rozchodów powinny być prowadzone przez podatników w sposób dokładny i rzetelny, a przede wszystkim tak, aby zapisy w niej opierały się na faktach. Oczywiście ustawa określa, że istnieje pewna pula błędów, które można popełnić i przy tym owe błędy nie będą uznawane jako nierzetelne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w obrocie gospodarczym. Urząd skarbowy zazwyczaj daruje nam takie błędy, wedle których nie ewidencjonuje się kwot niższych od połowy procenta wszystkich przychodów wykazanych podczas kontroli urzędu. A więc urząd skarbowy podczas kontroli sprawdź a ile faktycznie mieliśmy przychodów i na tej podstawie określa ile zatailiśmy. Jeśli zatailiśmy mniej niż pół procenta faktycznych przychodów, nie uznaje się tego jako przestępstwa, nie jest to błędem, nie jest to dowodem na nierzetelne prowadzenie ksiąg. Po prostu każdemu z nas może się to zdarzyć i urzędnicy o tym wiedzą, a w rozumieniu tej sytuacji wspierają ich przepisy w opisany wyżej sposób.