Kiedy ewidencjonować raporty dobowe z kasy

Jeśli korzystasz z tanie kasy fiskalne, musisz ewidencjonować swoje przychody w oparciu o raporty dobowe sporządzane prze owe tanie kasy fiskalne. Jeśli chodzi o zwroty, są one zapisywane w innej ewidencji. Wszelkie dane w ewidencji dla książki przychodów i rozchodów powinny być zapisywane na koniec każdego dnia. R Aport nie może być sporządzony po północy, zwłaszcza po pierwszej sprzedaży dnia kolejnego. Oprócz takich zapisów dobowych można prowadzić zapisy w ewidencji raczej na podstawie miesięcznych zestawień, w których zapisywane są wszelkiego rodzaju zapisy z całego miesiąca. wtedy sumuje się jedynie przychód z całego miesiąca i na tej podstawie sporządza się jeden zapis. Jest to ogromna oszczędność czasu. Trzeba jednak zawsze posiadać pełne zapisy z dobowych raportów przez pięć kolejnych lat, bo tyle wynosi dokładnie okres, kiedy może dokonać się przedawnienie w prawie o podatku dochodowym. Urząd skarbowy prześwietlić nas może maksymalnie na okres czasu pięciu lat. Zapisy w księdze mogą być dokonywane do dnia dwudziestego kolejnego miesiąca.