Umowa o dzieło lub umowa o zlecenie

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz ograniczyć koszty zatrudnienia pracowników, możesz skorzystać z możliwości zawierania z nimi umów cywilnoprawnych. Nie masz w takim wypadku żadnych obowiązków płacenia świadczeń na swoich pracowników i z tej strony jest to korzystna sprawa, jednak nie możesz liczyć na dobrych specjalistów, którzy chcieliby zatrudnić się na umowę o zlecenie albo na umowę o dzieło. Umowa o dzieło a umowa zlecenie różnią się tym, że umowa o zlecenie jest zawierana na konkretną pracę, która niekoniecznie musi prowadzić do określonych z góry korzyści lub wyniku. W przypadku umowy o dzieło jest inaczej – kiedy pracownik wykona dzieło do końca z efektem, na który umawialiście się z pracownikiem, wtedy dostaje on wynagrodzenie. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane w przypadku umowy o dzieło wtedy, kiedy dzieło zostanie zrobione, w umowie o zlecenie pracownik dostaje pieniądze wtedy, kiedy po prostu wykonał pracę. Należy dobrze rozważyć to, co bardziej nam się opłaca, a to zależy od charakteru pracy, którą zlecamy naszym pracownikom.