Zwolnienie z podatku VAT

Przedsiębiorcy, którzy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT muszą prowadzić rzetelną i ścisłą ewidencję przychodu. Jeśli nie będziesz miał takiej ewidencji, będziesz musiał liczyć się nie tylko z zapłata podatku, ale także z tym, że zacznie się przeciwko tobie postępowanie karne skarbowe. Nie musisz rejestrować się jako podatnik VAT jedynie do pewnego pułapu osiąganych przez ciebie przychodów. Po przekroczeniu tychże przychodów będziesz musiał zarejestrować się jako czynnik płatnik podatku VAT. Od nowego roku możesz przestać być podatnikiem VAT z powrotem, bo w każdym roku podatkowym można zmienić sobie sposób rozliczana się z urzędem skarbowym. Można także zmienić sposób odliczania podatków także w trakcie trwania roku, jednak jest to skomplikowane i niesie za sobą konieczność dopełnienia wielu formalności. Osoby zwolnione podmiotów z płacenia podatku VAT mogą prowadzić bardzo uproszczoną ewidencję, bo nie muszą rozliczać się z tytułu VAT. Niepłacenie podatku VAT ze względu na zwolnienie najczęściej powoduje, że ryzyko kontroli skarbowej jest znacznie niższe niż w innych przypadkach.