Zwrot kosztów przejazdu pracownikowi

Jeśli twój pracownik musi dojeżdżać codziennie do pracy, może ubiegać się u ciebie zwrot kosztów przejazdu. Jeśli jest to delegacja, która odbywa się raz na jakiś czas, to jako pracodawca musisz zgodzić się na pokrycie kosztów noclegu wyżywienia oraz dojazdu pracownika do pracy. Musisz jednak mieć wszelkiego rodzaju rachunki i paragony aby móc udowodnić wszelkie poniesione koszty. Jeśli twój pracownik wyjeżdża, musisz sam określić mu środki transportu. Zwracając pieniądze pracownikowi za dojazd, musisz uwzględnić to ile kosztował bilet na pociąg albo autobus. Koszt powinien uwzględniać to jakiego rodzaju ulgi przysługują twojego pracownikowi, bez względu na to z jakiego tytułu są to ulgi, na przykład nie ma znaczenia czy to ulga studencka czy ulga z tytułu kalectwa udokumentowanego. Jeżeli pracownik ponadto ponosi koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej, można zwrócić mu pieniądze z tego tytułu w wysokości dwudziestu procent dziennej diety. Musi on jednak posiadać wszelkiego rodzaju bilety.